Web Tasarım Ankara

 ‘’gönül dilinin sultanı’’

AŞIK PAŞA

Yazan ve yöneten: Mehmet Tahir ikiler
Müzik tasarım: İsak 2. Tekgül
Işık ve ses tasarım: Volkan soylu
 
ROL DAĞILIMI:
İshak 2.TEKGÜL, Kadir ÇÖKLÜ, Serkan YAŞAR,  Azer can OKUTAN, Ali SAĞ, Mehmet Tahir İKİLER, Serkan KAYA, Celal Murat USANMAZ, Korhan Enis Yavuz, Özlem İKİLER, Şevket ÇETİN, Abdullah GÜREL, Hasan ERTEN, Kazım KOLCU, Adem PALA, Şahset BERBER
 
KONUSU:
O devrinin önde gelen mutasavvıf şairlerinden olup, peygamber efendimizin sünneti olan tefekküre büyük önem vermiş yazdığı garipname adlı muhteşem eseriyle kainati ve alemi  okuyarak can bulmuş bir alim ve bilgindir.
13. ve 14. yüzyıllar da yaşayan Aşık paşa 1272 senesinde o zamanın adıyla Gülşehir olan Kırşehir arapgirde dünyaya gelmiştir. Asıl adı muhlis bin alidir.Paşa lakabı resmi bir rütbe olmayıp babasının ilk evladı olduğundandır. Aşıksa Şiirlerinde kullanmış olduğu çok sevilen mahlasıdır. Ve bu ismiyle şöhret bulmuştur. Aşık paşa büyük islam alimi ve mutasavvıf horasanlı baba ilyasın torunudur. Baba ilyas çocuklarını ilim ve islam esaslarına göre yetiştirerek insanlığa faydalı olmaları için çok çaba sarfetmiştir. Aşık paşanın babası muhlis paşada bu düşünceyle yetişmiş önemli bir alimdir. 
Gerek baba ilyas ve oğlu muhlis paşa moğol istilasıyla beraber yoğun göç alan anadolu topraklarında büyük hizmetlerde bulunmuş nice insanların islamı öğrenmesinde vesile olmuşlardır. 
Devrin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Kırşehirde yaşayan muhlis paşa çocuklarınında iyi bir eğitim alarak Kuran ve sünnet yolunda yaşamaları için gayret sarfeder. 
Muhlis paşa aşık paşa henüz iki yaşındayken oğlunu devrin en önemli alimlerinden Şeyh osman efendiye emanet ederek 1274 senesinde hakka yürümüştür. 
 
Fotoğraflar
 
Yorumlar


gönül dilinin sultanı AŞIK PAŞA
 
Baba İlyas Hırasaninin oğlu Aşıkpaşa nın babası olan Muhlis paşa Çorum,ili,Mecitözü ilçesi Kışlacık köyünde medfun olduğunu bir yerde okudum ancak kaynağı unuttum. Kaynağı ararken Mecitözü salnamelerinde kendisine Kışlacık köyünün Kışlak olarak verildiği yazılı. Muhtemelen köyün adı da oradan geliyor.Tarih: 20.10.2021 Yazar: Mustafa Kubat
gönül dilinin sultanı AŞIK PAŞA
 
Baba İlyas Hırasaninin oğlu Aşıkpaşa nın babası olan Muhlis paşa Çorum,ili,Mecitözü ilçesi Kışlacık köyünde medfun olduğunu bir yerde okudum ancak kaynağı unuttum. Kaynağı ararken Mecitözü salnamelerinde kendisine Kışlacık köyünün Kışlak olarak verildiği yazılı. Muhtemelen köyün adı da oradan geliyor.Tarih: 20.10.2021 Yazar: Mustafa Kubat